Lovska družina Radvanje

Predstavitev

V lovski družini Radvanje gospodarimo s skupaj 3180 ha površine, od tega 2073 ha lovne površine. Poglavitna in najštevilčnejša divjad v lovišču je srnjad, upravljamo pa tudi z drugo divjadjo, kot je gams in divji prašič. Pod prehodno divjad uvrščamo jelenjad.

V nižinskem predelu lovišča gospodarimo z malo/nizko poljsko divjadjo, ob reki Dravi pa z vodno in obvodno perjadjo.

Lovci LD Radvanje, upravljamo z lovskim domom in lovsko kočo, katere pa  uporabljamo le za potrebe članov lovske družine.

LD RADVANJE © 2023 VSE PRAVICE SO PRIDŽANE!