Lovska družina Radvanje

Predstavitev

Lovska družina Radvanje obsega 3180 ha skupne, od tega pa je 2073 ha lovne površine. Poglavitna divjad v lovišču je srnjad, upravljajo pa tudi z gamsom in divjim prašičem – jelenjad je le prehodna. V nižinskem predelu gospodarijo tudi z malo divjadjo on reki Dravi pa tudi z vodno in obvodno perjadjo.

Lovci LD Radvanje upravljajo z lovskim domom in lovsko kočo, ki pa jo uporabljajo le za potrebe svojih lovcev.