Lovska družina Radvanje

Informacije javnega značaja

KATALOG LOVSKE DRUŽINE RADVANJE:

OSNOVNI PODATKI LOVSKE DUŽINE RADVANJE

 1. PODATKI LOVSKE DUŽINE RADVANJE;
 2. Upravljavec Lovišča Radvanje: Za gradom 29, 2000 Maribor;
 3. E naslov:                  ld.radvanje@gmail.com
 4. Koncesijska pogodba št. 014-134/2009/1, z dne 19.06.2009;
 5. Šifra dejavnosti: A 01.700 – Lovstvo;
 6. TRR.  ; SI56 6100 0001 8358 179, DH d.d.
 7. DAVČNA Št. 71019049, davčni zavezanec;
 8. mat.št. 5161428000.
 • PODATKI ODGOVORNIH OSEB:
 • starešina:       00386 (0)40 723 248
 • tajnik:             00386 (0)40 723 719
 • gospodar:       00386 (0)31 636 027
 • blagajnik:      00386 (0)40 290 232
 • praporščak: 00386 (0)40 793 812
 • PODATKI LOVSKIH ČUVAJEV:
 • Domen HARB:        00386 (0)41 312 335
 • Ljubo LEVAČIČ:      00386 (0)31 637 570
 • Jože KAC:      00386 (0)51 248 262
 • GOSPODAR LOVSKEGA DOMA:

OBVESTILO ZA PRIJAVO ŠKODE OD DIVJADI

 • Zakon o divjadi in lovstvu – ZDLov-1 (Uradni list RS, št. 16/04 z dne 20. 2. 2004);
 • Odločba Ustavnega sodišča, (Uradni list RS, št. 120/06 z dne 23. 11. 2006);
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu – ZDLov-1A (Uradni list RS, št. 17/08 z dne 19. 2. 2008);
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave – ZON-C (Uradni list RS, št. 46/14 z dne 23. 6. 2014);

56. člen

(uveljavljanje škode na kmetijskih in gozdnih kulturah od upravljavca)

 • Oškodovanec je dolžan škodo v treh dneh pisno prijaviti pooblaščencu upravljavca:

PODATKI LOVSKE DUŽINE RADVANJE:

 • Upravljavec Lovišča Radvanje: Lovska družina Radvanje;
 • Naslov:                    Za gradom 29, 2000 Maribor;
 • Spletna stran:          ld-radvanje.si
 • E naslov:                  ld.radvanje@gmail.com

Video in avdio nadzor lovišča

V skladu z zakonom dovoljuje upravljavec lovišča, da se lahko na posameznih delih lovišča Radvanje dovoli izvajanje video in avdio nadzor, z namenom izvajanje osnovne dejavnosti Lovske družine Radvanje na podlagi ZDLov:

 • Zakon o divjadi in lovstvu – ZDLov-1 (Uradni list RS, št. 16/04 z dne 20. 2. 2004);
 • Odločba Ustavnega sodišča, (Uradni list RS, št. 120/06 z dne 23. 11. 2006);
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu – ZDLov-1A (Uradni list RS, št. 17/08 z dne 19. 2. 2008);
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave – ZON-C (Uradni list RS, št. 46/14 z dne 23. 6. 2014);
 1. Ime lovišča: RADVANJE
 • Naziv in naslov upravljavca lovišča:
 • Upravljavec Lovišča Radvanje: Za gradom 29, 2000 Maribor;     
 • E naslov:              ld.radvanje@gmail.com
 • Koncesijska pogodba št. 014-134/2009/1, z dne 19.06.2009;
 • Šifra dejavnosti: A 01.700 – Lovstvo;
 • TRR.  ;
 • DAVČNA Št. 71019049, davčni zavezanec;
 • mat.št. 5161428000.
 • Ime in priimek odgovorne osebe za nadzor:
 • starešina:  Mitja LISJA, Tel.: 00386 (0)40 723 248
 • Območje nadzora: območje lovišča Radvanje;
 • Postopek z gradivom:
 • izvajalec video in avdio nadzora: posamezni člani LDR;
 • odgovorna oseba: starešina LDR;
 • osnovni namen izvajanje nadzora: izvajanje osnovne dejavnosti na podlagi ZDLov;
 • območje izvajanje nadzora: Lovišče Radvanje;
 • čas izvajanje nadzora: tekoče koledarsko leto od 01.01. do 31.12.
 • način obdelave podatkov: obdelovali se bodo vsak teden s pregledovanjem;
 • način in čas shranjevanja podatkov: podatki se bodo hranili v elektronski obliki 7 dni;
 • čas v katerem bo pripravljeno poročilo o nadzoru z rezultati: v 3 dneh;
 • čas v katerem bo poročilo s posnetki dostavljeno UO LD: v 3 dneh;

OBVESTILO:

 • PRIJAVA ŠKOD: Vse lastnike kmetijskih zemljišč in gozdov obveščamo, da lahko prijavo škodo, ki jim jo je povzročila divjad, na naslov: Lovska družina Radvanje, Za gradom 29, 2000 Maribor;
 • PREDLOGI IN POBUDE ZA LOVSKO GOSPODARSKI NAČRT LOVIŠČA RADVANJE: Vse lastnike kmetijskih zemljišč in gozdov ter vso zainteresirano strokovno in laično javnost obveščamo, da lahko podajo predloge in pobude v zvezi lovsko gospodarskega načrta lovišča Radvanje na e naslov: ld.radvanje@gmail.com ali na naslov: Lovska družina Radvanje, Za gradom 29, 2000 Maribor.